Datum & tider

Roslagsloppet går av stapeln den 4:e Augusti 2018 tillsammans med sista deltävlingen för VM i Offshore 3C, vilka startar i Öregrund och endast kör norra delen av Roslagsloppets bana. De hinner nästan klart innan båtarna från Roslagsloppet lämnar Väddö viken och omstaren vid Tomta brygga.

Uppskattade tider under dagen

 • Första start

  10:00

 • Första målgång

  Information om första målgång är en uppskattad tid. Målgång för VM i Offshore 3C är ca 13:30 och för Roslagsloppet ca 14:00

 • Passagetider södra delen

  Gräddö:
  ca 10:00-11.30
  Räfsnäs
  ca 10.10-11.00
  Svedudden/Simpnäs:
  ca 10.20-11.10
  Flottskär:
  ca 10:50-12.15
  Älmsta:
  ca 11:00-13:00

 • Passagetider norra delen

  VM båtarna:
  Start Öregrund:
  12:45

  Samtliga båtar (VM och Roslagsloppet)
  Herräng:
  ca 13:00-14:30
  Hargshamn:
  ca 13:00-14:45
  Sundsveden:
  ca 13:15-15.00
  Öregrundsgrepen:
  ca 13.30-16.00

Banor

Alla klasser åker inte exakt samma bana, de mindre klasserna åker något kortare än de stora klasserna. Jetski åker ännu lite kortare pga deras begränsade storlek på bränsletankar.

VM i Offshore 3C startar i Öregrund och kör ett varv i grepen innan de tar sig i princip närmsta vägen ner mot Singöfjärden för att ansluta till Roslagsloppsbanans långa del.

Bansträcking Norra & Södra

 • Långa Södra

 • Långa Norra

 • Korta Södra

 • Korta Norra

 • Jetski Södra

 • Jetski Norra

Övrig information

Under båtveckan kommer ÖRK att arrangera Världsmästerskap i Offshore 3C. Mästerskapet körs i tre delar där deltävlingarna körs:
Tisdag 31/7
Torsdag 2/8
Lördag 4/8

Viktig publikinformation